Trung tâm tài liệu DXS

Giấy Chứng Nhận
Đăng Kí Doanh Nghiệp

Đặt câu hỏi ngay nếu bạn đăng thắc mắc

Về cổ phiếu DXS?

Phòng IR DXS
Email:

info@datxanhservices.vn

Hotline:

(+84) 7 77 55 53 39

Địa chỉ
HỒ CHÍ MINH:

2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Mạng xã hội
Đăng kí email nhận thông tin