We help to find
What are you looking for?
Tin tức về DXS

Đất Xanh Services (DXS) thành lập công ty chuyên phát triển bất động sản

admin
December 22, 2021

Trong đó, DXS chiếm 60% vốn điều lệ, DXS cử đại diện là ông Nguyễn Phạm Quang Huy và ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện hoàn toàn số vốn góp trên tại ASE Land.

Đất Xanh Services (DXS) vừa thông qua Nghị quyết rót 3,6 tỷ đồng thành lập công ty con là CTCP Bất động sản ASE Land. Được biết, ASE Land có tổng vốn điều lệ là 6tỷ đồng, kinh doanh chính trong mảng bất động sản.

Trong đó, DXS chiếm 60% vốn điều lệ, DXS cử đại diện là ông Nguyễn Phạm Quang Huy và ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện hoàn toàn số vốn góp trên tại ASE Land.

Về DXS, mới đây Công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trước đó ĐHĐCĐ năm 2021 thống nhất chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất với 7.598 tỷ đồng và lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.483 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do 9 tháng đầu năm còn cách quá xa chỉ tiêu, ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 3.022 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 568 tỷ đồng. Do vậy DXS trình kế hoạch mới, trong đó điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu thuần từ 7.598 tỷ đồng xuống còn 4.200 tỷ đồng, tương ứng giảm 44,7% so với kế hoạch ban đầu. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng điều chỉnh giảm từ 1.483 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương ứng giảm 46% so với kế hoạch ban đầu.

Nếu kế hoạch điều chỉnh được thông qua, như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2021 Đất Xanh Services đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngoài ra, DXS cũng lên kế hoạch phát hành 53 triệu cổ phần, cụ thể:

+ Phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ phát hành 1.000:66, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới. Với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới.

+ Phát hành 30 triệu cổ phiếu thưởng: Tỷ lệ phát hành 1.000:84, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.

Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, DXS sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020.

Nguồn: Cafef

Leave a Comment
Share:
Social