We help to find
What are you looking for?
Thông Tin Tài Chính

Tất Cả Tài Liệu

wdt_ID Ngày Cập Nhật Tên Báo Cáo Loại Báo Cáo Download Năm
1 30/03/2021 DXS_Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất_Năm 2020 Báo Cáo Tài Chính Năm Download 2020
2 30/03/2021 DXS_Báo Cáo Tài Chính Riêng_Năm 2020 Báo Cáo Tài Chính Năm Download 2020
3 30/03/2021 DXS_Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất_Năm 2019 Báo Cáo Tài Chính Năm Download 2019
4 30/03/2021 DXS_Báo Cáo Tài Chính Riêng_Năm 2020 Báo Cáo Tài Chính Năm Download 2020
5 19/08/2021 DXS_Báo Cáo Tài chính Hợp nhất_ Bán niên 2021 Báo cáo tài chính Bán niên Download 2021
6 19/08/2021 DXS_Báo Cáo Tài chính Riêng_ Bán niên 2021 Báo cáo tài chính Bán niên Download 2021
7 19/08/2021 DXS_ Giải trình chênh lệch BCTC_ Bán niên 2021 Báo cáo tài chính Bán niên Download 2021
8 28/01/2022 DXS_ Báo Cáo Tài chính Riêng_Quý 4.2021 Báo cáo tài chính Quý Download 2021
9 28/01/2022 DXS_ Báo Cáo Tài chính Hợp nhất_Quý 4.2021 Báo cáo tài chính Quý Download 2021
10 28/01/2022 DXS_ Giải trình chênh lệch BCTC_ Quý 4.2021 Báo cáo tài chính Quý Download 2021
Loại Báo Cáo Năm
Đặt câu hỏi ngay nếu bạn đang thắc mắc

Về cổ phiếu DXS?

PHÒNG IR DXS
Email:

ir.dxs@datxanhservices.vn

ĐỊA CHỈ
HỒ CHÍ MINH

2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

HOTLINE

(+84) 28 6252 5252

social
Đăng kí nhận email quan hệ cô đông
© 2021, DatXanh Services Investor Relation
All Rights Reserved.