We help to find
What are you looking for?
CÔNG BỐ THÔNG TIN

BẤT THƯỜNG

wdt_ID Ngày Cập Nhật Tên Báo Cáo Loại Báo Cáo Download Năm
11 30/11/-0001
12 30/12/2021 HDQT_20_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Hội Đồng Quản Trị Download 2021
13 13/12/2021 HDQT_19-01_NGHỊ QUYẾT HDQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ASE LAND Hội Đồng Quản Trị Download 2021
14 13/12/2021 HDQT_19-02_NGHỊ QUYẾT HDQT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM BÀ LÊ TRẦN BÍCH THÙY VỚI CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Hội Đồng Quản Trị Download 2021
15 29/10/2021 HDQT_18-03_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Hội Đồng Quản Trị Download 2021
16 29/10/2021 HDQT_18-02_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN TẠI CÁC CÔNG TY CON Hội Đồng Quản Trị Download 2021
17 29/10/2021 HDQT_18-01_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN VÀ BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN HUỲNH QUANG TUÂN GIỮ CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG Hội Đồng Quản Trị Download 2021
18 18/10/2021 HDQT_17-04_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Hội Đồng Quản Trị Download 2021
19 18/10/2021 HDQT_17-03_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUÀN TRỊ Hội Đồng Quản Trị Download 2021
20 18/10/2021 HDQT_17-02_NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG GÓP VỐN BỔ SUNG VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN TULIP Hội Đồng Quản Trị Download 2021
Loại Báo Cáo Năm
Đặt câu hỏi ngay nếu bạn đang thắc mắc

Về cổ phiếu DXS?

PHÒNG IR DXS
Email:

ir.dxs@datxanhservices.vn

ĐỊA CHỈ
HỒ CHÍ MINH

2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

HOTLINE

(+84) 28 6252 5252

social
Đăng kí nhận email quan hệ cô đông
© 2021, DatXanh Services Investor Relation
All Rights Reserved.