We help to find
What are you looking for?
CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐỊNH KỲ

wdt_ID Ngày Cập Nhật Tên Báo Cáo Loại Báo Cáo Download Năm
1 10/12/2021 DHDCD_BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU; VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 Đại hội đồng cổ đông Download 2021
2 27/11/2021 DHDCD_TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU; VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 Đại hội đồng cổ đông Download 2021
3 02/11/2021 DHDCD_THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Đại hội đồng cổ đông Download 2021
4 22/06/2021 DHDCD_NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Đại hội đồng cổ đông Download 2021
5 22/06/2021 DHDCD_BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Đại hội đồng cổ đông Download 2021
6 31/05/2021 DHDCD_TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Đại hội đồng cổ đông Download 2021
7 20/05/2021 DHDCD_THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Đại hội đồng cổ đông Download 2021
8 04/05/2021 DHDCD_THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông Download 2021
9 28/01/2022 BCQT_BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021 Báo cáo tình hình quản trị Download 2021
10 30/07/2021 BCQT_ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Báo cáo tình hình quản trị Download 2021
Loại Báo Cáo Năm
Đặt câu hỏi ngay nếu bạn đang thắc mắc

Về cổ phiếu DXS?

PHÒNG IR DXS
Email:

ir.dxs@datxanhservices.vn

ĐỊA CHỈ
HỒ CHÍ MINH

2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

HOTLINE

(+84) 28 6252 5252

social
Đăng kí nhận email quan hệ cô đông
© 2021, DatXanh Services Investor Relation
All Rights Reserved.