We help to find
What are you looking for?
Discover DXS via

Data Visualization

Doanh Thu - Theo Năm

Lợi Nhuận - Theo Năm

Biên Lãi - Theo Năm

Tài sản - Theo Năm

Nguồn vốn - Theo Năm

Khả Năng Sinh Lời - Theo Năm

Phân rã ROE - Theo Năm

Định Giá

Ask a question?

About DXS stock?

DXS shareholder relations department
Email:

ir.dxs@datxanhservices.vn

ADDRESS
HO CHI MINH CITY

2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

HOTLINE

(+84) 28 6252 5252

social
Register To Receive Email Relationship Connector

© 2021, DatXanh Services Investor Relation

All Rights Reserved.