We help to find
What are you looking for?
Khám phá Dat Xanh Services

Cổ phiếu DXS

Trung tâm dữ liệu cổ phiếu DXS được sinh ra với sứ mệnh cung cấp góc nhìn toàn diện về cổ phiếu DXS. Từ các sản phẩm nội bộ, đến các góc nhìn từ các chuyên gia phân tích của các công ty chứng khoán hàng đầu thị trường. Đến góc nhìn truyền thông. 

HOSE: DXS

VND 36.000

Thay Đổi

1.000 ( +2.4%)

Vốn Hóa

Tỷ VND 12,178.48

Khối Lượng

1.000.000

KLTB 15 ngày

800.000

Tin tức thị trường

Tiêu đề
Nguồn
Khuyến nghị
Giá mục tiêu
Upside ở thời điểm hiện tại
Lợi nhuận dự phóng
Ngày
Tải

DXS

Dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng làm giảm lợi nhuận quý 3

VCSC

-

41.000

11,56 %

1,134.0

03/12/2021

DXS

Sóng gió đã qua

VNDS

Tích cực

39.900

8.57 %

824.0

01/12/2021

DXS

Bảng cân đối kế toán lành mạnh và chuyển đổi số sẽ hỗ trợ tăng trưởng

VCSC

Mua

41.000

11,56 %

1,134.0

08/09/2021

DXS

Cơ hội đầu tư vào ngành môi giới BĐS nhà ở đang phát triển

VCSC

Mua

44.300

20,54 %

1,339.0

06/07/2021

DXS

Triển vọng tích cực nhờ sự phục hồi của thị trường BĐS

VNDS

Tích cực

40.200

9.39 %

1,459.0

31/03/2021

CÁC ẤN PHẨM QUAN HỆ CỔ ĐÔNG